Školenia k aplikácii GSAA

Školenia k aplikácii GSAA

Školenia k aplikácii GSAA

Dobrý deň,

Určite neuniklo vašej pozornosti, že AGROINŠTITÚT NITRA, štátny podnik organizuje v týchto dňoch školenie k aplikácii GSAA. Keďže aplikácia GSAA bude pre budúce roky kľúčová pre zasielanie žiadostí o priame podpory odporúčame vám zúčastniť sa školenia organizovaného AGROINŠTITÚTom NITRA, štátny podnik.

V informačnom systéme Skeagis, v module Digitálna podateľňa, si môžete pripraviť podklady pre priame podpory. Tieto dáta je následne nutné odoslať do aplikácie GSAA, kde si zakreslené výmery odsúhlasíte. Z uvedeného dôvodu je dôležité, aby ste boli zaškolení do aplikácie GSAA.

Spoločnosť SKEAGIS s. r. o spolu s inštitúciami pripravujúcimi a zabezpečujúcimi prevádzku aplikácií GSAA spolupracuje za účelom prepojenia informačného systému Skeagis s aplikáciou GSAA tak, aby import údajov prebehol bez komplikácií.

Zároveň si Vás dovoľujeme informovať, že spoločnosť SKEAGIS, s.r.o. realizuje Metodické dni zamerané na prípravu žiadostí o priame podpory v informačnom systéme Skeagis.