Seminár – Zemplínska Šírava

Seminár – Zemplínska Šírava

LEGISLATÍVNO – PRÁVNE PREDPISY V AGROSEKTORE OD R. 2009

Cieľom semináru je oboznámiť farmárske subjekty s legislatívno – právnymi predpismi, ktoré platia a ktoré sa pripravujú, alebo budú účinné od roku 2009.

Miesto:
Vojenská zotavovňa a hotel
Zemplínska Šírava a.s.

Čas konania:
13. – 14. NOVEMBER 2008