Seminár – Piešťany

Seminár – Piešťany

LEGISLATÍVNO – PRÁVNE PREDPISY V AGROSEKTORE OD R. 2009

Cieľom semináru je oboznámiť farmárske subjekty s legislatívno – právnymi predpismi, ktoré platia a ktoré sa pripravujú, alebo budú účinné od roku 2009.

Miesto:
Hotel SOREA Sĺňava
Piešťany

Čas konania:
18. – 19. NOVEMBER 2008