Agrárny geografický informačný systém SKEAGIS poskytuje informácie pre operatívne riadenie poľnohospodárskej výroby, umožňuje spracovávať a využívať údaje o objektoch na zemskom povrchu.

SKEAGIS ponúka päť základných modulov: Kataster nehnuteľností, Nájomné, Pozemky, Digitálna podateľňa a Zvieratá a rozširujúci modul GPS. Výhodou tohto systému je prepojenie medzi písomnou a grafickou časťou a presná lokalizácia produkčných blokov v teréne na základe práce s ortofotomapou.

SKEAGIS moduly

sk_SKSlovak
en_GBEnglish sk_SKSlovak