Všetky údaje vždy pri sebe. Možnosť zapisovať priamo na parcele alebo v maštali bez potreby PC. To je mobilná aplikácia Gazda, ktorá je určená pre široké spektrum pracovníkov v oblasti poľnohospodárstva.

Dokáže pracovať so všetkými modulmi, na ktoré ste zvyknutí z počítačovej verzie programu Skeagis, počnúc Agronomickou evidenciou (modul určený pre rastlinnú výrobu), cez Zvieratá (modul určený pre živočíšnu výrobu), Kataster nehnuteľností a Nájomné zmluvy, končiac novými modulmi Technologická karta plodiny (TKP) a Výkazy práce. Vďaka službe Aplikačný hosting máte všetky dáta synchronizované. To znamená, že dáta, s ktorými pracujete v počítačovej verzii programu Skeagis, nájdete aj v mobilnej aplikácii Gazda.

Výhody používania aplikácie GAZDA

FOTKY

„ODFOŤ a ZABUDNI“. Nemusíte fotky preposielať, kopírovať, triediť, kontrolovať. Môžete odfotiť a zabudnúť. Keď budete fotku potrebovať, nájdete ju v programe Skeagis.

Zmeňte povinnosť na prínos!

Bezplatná aplikácia Gazda ponúka automatické ukladanie fotografií do podmodulu programu Skeagis s názvom Fotky s priradením ku zosnímanej parcele. Používateľ tak získa prehľadný katalóg fotografií priradených k obhospodarovaným parcelám.

Časové pečiatky

Fotografie sú štandardne doplnené kvalifikovanou časovou pečiatkou, ktorá predstavuje právne uznateľné potvrdenie o čase uloženia do systému.

Všetky fotografie na jednom mieste

Vďaka službe Aplikačný hosting mate všetky dáta synchronizované. To znamená, že dáta, s ktorými pracujete v počítačovej verzii programu Skeagis, nájdete aj v mobilnej aplikácii Gazda.

Budú fotiť aj traktoristi a ostatní pracovníci v teréne?

Novinkou je možnosť používania mobilnej aplikácie aj pre ostatných terénnych pracovníkov. Prehľadný katalóg tak vytvárajú viaceré osoby. Fotodokumentácia zhotovovaná pracovníkmi v teréne zároveň zjednodušuje kontrolu vykonaných prác v čase vyhotovenia fotky. Máte možnosť identifikovať podmienky na začiatku a konci konkrétnej práce, či udalosti. V rámci vnútropodnikových pravidiel môžete vyvodzovať ďalšie informácie spojené s danými úkonmi.

GEOTAB,NAUTIZ

Mobilné zariadenia určené na každodennú prácu. Navyše je kompatibilné s mobilnou aplikáciou Gazda.

GEOTAB GT 610 RTK • Android 10 • batéria 2x 5000 mAh • rozlíšenie 1440×720 px • RAM 4GB • Vnútorná pamäť 64GB

Nautiz X6 RTK • Android 11 • batéria 8000 mAh • rozlíšenie 1080×1920 px • RAM 4GB • Vnútorná pamäť 64GB

Zameriavanie

V súvislosti s každoročnou prípravou údajov pre kampaň nastáva otázka, ako najpresnejšie dostať hranice užívania do digitálnej podoby. Tento problém rieši mobilná aplikácia Gazda, v ktorej sa nachádzajú nástroje na zameriavanie plôch, línií ako aj bodov. Mobilná aplikácia Gazda dokáže pri mobilných zariadeniach určených na presne zameriavanie (napr. Geotab, Nautiz) dosiahnuť až centimetrovú presnosť, vďaka čomu viete preklopiť stav z reality do digitálnej podoby, a tak využiť zameranie na prípravu v Digitálnej podateľni.

Vytyčovanie

Mobilnú aplikáciu Gazda je možné využívať aj opačným spôsobom, ako bolo predstavené pri zameriavaní. Sú situácie, kedy potrebujete preniesť zákres z počítačovej verzie programu Skeagis do terénu. Na to slúži nástroj Vytyčovanie, kedy si viete pripraviť útvar, ktorý chcete vytýčiť v teréne, priamo v počítačovej verzii programu Skeagis alebo viete využiť už existujúci útvar (napr. C a E parcely, KD, hranice Vodnej a Veternej erózie, …).