V prípade že sú viaceré podniky spravované z jedného centra je potrebné pre prijímanie správnych rozhodnutí mať plánované, realizované či operatívne informácie o výrobe za všetky podniky. V softvéri Skeagis je možné v jednom centre vidieť všetky tieto informácie o každom podniku samostatne, ale aj sumárne za všetky podniky. Informácie k zvolenému dátumu za jednotlivý podnik/ sumárne za všetky podniky o plánovaných/realizovaných: osivách, hnojivách, prípravkoch na ochranu rastlín, činnostiach, zmluvách zaslaných na podpis, vrátených a  podpísaných zmluvách, zazmluvnenej výmere. Softvér Skeagis ponúka individuálne nastavenie prístupových práv k jednotlivým modulom, podniku alebo holdingu, ktorého cieľom je umožnenie prístupu k informáciám osôb v závislosti od ich kompetencií. Manažér holdingu môže prijímať operatívne rozhodnutia a tvoriť dlhodobé plány na základe informácií z jednotlivých podnikov.

Riešenie umožňuje:

  • riadenie podnikov z jedného centra,
  • informácie o každom podniku jednotlivo,
  • holdingový výstup za podniky sumárne,
  • individuálne nastavenie prístupových práv,
  • prístup manažérov k informáciám potrebným pre efektívne riadenie.
Holdingové Riešenie | SKEAGIS s.r.o
sk_SKSlovak
en_GBEnglish sk_SKSlovak