Satelitné monitorovacie zariadenie (SMZ alebo GNSS)

Pre zlepšenie presnosti zariadení na určenie polohy sa v tejto dobe používajú viaceré systémy súčasne, jednotne označované Global Navigation Satellite System (GNSS). Spomeňme americký GPS, ruský GLONASS, čínsky BEIDOU-3, indický IRNSS. V nami podporovanými zariadeniami sa momentálne využívajú GPS a GLONASS.

Nasadenie monitorovacích zariadení má prínos pre zvyšovanie efektivity práce vďaka odstráneniu neproduktívnych prestojov, umožňuje tvorbu vnútropodnikových noriem, vytvára predpoklady pre optimalizáciu využívania strojového parku. Monitorovaním PHM možno vyhodnocovať účinnosť strojov na jednotlivé operácie a bojovať proti neželaným úbytkom PHM.  Modul prináša možnosť kontroly vykonávaných činností aj na miestach a v čase, kde nie je možná  prítomnosť pracovníka podniku . Dáta z týchto zariadení je možné priamo prenášať do agronomickej evidencie  a môžu byť  podkladom pre fakturáciu služieb tretím stranám. Na vybrané parametre zadané užívateľom je možné nastavenie e-mailových a sms notifikácií ( opustenie povoleného územia, dlhšie státie s naštartovaným motorom, prudký pokles PHM, prekročená rýchlosť…..). Všetky prístupy k informáciám z monitorovacích zariadení sú chránené prístupovými heslami.

Monitorovanie polohy strojov:

 • online sledovanie aktuálnej polohy
 • prehľad o pohybe strojov spätne v jednotlivé dni
 • prehľad, na ktorej parcele a kultúrnom diele sa stroj nachádzal s možnosťou zobrazenia informácií na mape
 • informácie o dĺžke zastavení strojov s možnosťou identifikácie zastavenia s vypnutým alebo zapnutým motorom

 

Doplnkový Modul GPS | Skeagis
Monitorovanie Polohy Strojov | Skeagis

Monitorovanie činností a obsluhy strojov:

 • pomocou identifikačnej karty  a vstupnej klávesnice presná identifikácia obsluhy stroja a vykonávanej  činnosti
 • kontrola skutočne vykonanej a evidovanej práce
 • množstvo vykonanej práce v hodinách alebo v hektároch

 

Kontrola pohonných hmôt:

 • sledovanie PHM pomocou plaváka – presnosť 15 – 20 l
 • sledovanie PHM pomocou prietokomerov – presnosť 2 – 4 %
 • vyhodnotenie spotreby PHM pre konkrétne stroje a vykonané agrotechnické činnosti
 • prehľad tankovaní pohonných hmôt
 • informácie o zastavení stroja a spotrebe pohonných hmôt pri zapnutom motore

 

Monitorovanie Polohy GPS Zariadením | Skeagis
Online Riešenie GPS | Skeagis

Získanie komplexných informácií:

 • identifikácia RFID
 • kde sa stroj nachádzal – identifikácia polohy na kultúrnom diele, na parcele
 • akú činnosť vykonával – kontrola skutočne vykonanej a evidovanej práce
 • pre určenie konkrétnych spotrieb, v minulosti určených v tabuľkách normovaných spotrieb – vyhodnotenie spotreby na konkrétne mechanizmy s príslušnými zostavami zariadení pre vykonané agrotechnické činnosti na poľnohospodárskej parcele konkrétnym vodičom
 • podklady pre tvorbu miezd zamestnancov

Sledovanie prostredníctvom:

 • Webová aplikácia  – je online rozhranie, kde na podklade Google Maps v reálnom čase ale aj historicky za zvolené časové obdobie má užívateľ možnosť zistiť informácie o strojoch. Webová aplikácia je dostupná na akomkoľvek počítači, tablete, mobilnom telefóne, ktoré majú prístup na internet a nainštalovaný webový prehliadač. Webová aplikácia obsahuje základné informácie, poskytuje údaje o polohe, trase, rýchlosti stroja, zapnutí/vypnutí motora , pre svoju dostupnosť prakticky kdekoľvek je výborným nástrojom pre operatívne rozhodovanie a plánovanie a pre kontrolné činnosti. Z webovej aplikácie možno tlačiť knihu jázd za zvolené časové obdobie
 • Doplnkový modul GNSS predstavuje súčasť agronomickej evidencie softvéru Skeagis, prináša komplexný prehľad  o strojoch. Informácie sú zobrazované v samostatnej záložke modulu Pozemky – agronomická evidencia, viazané sú k jednotlivým parcelám. Prínosom je aj „predvyplňovanie“ agrotechnických činností, kde si agronóm môže činnosť zadanú obsluhou stroja preniesť priamo do agronomickej evidencie.
 • Satelitné monitorovacie zariadenie v mobile – SMZ v mobile – prináša operatívny prehľad o polohe a pohybe strojov v mobilných telefónoch s OS Android, kde je  zobrazovaná aktuálna poloha strojov, ich rýchlosť, prejdená trasa na mapovom podklade vlastných kultúrnych dielov a parciel. Pre správnu činnosť je nutný prístup na internet.
GPS v Mobile | SKEAGIS s.r.o.
GPS Záznamy | Skeagis
sk_SKSlovak
en_GBEnglish sk_SKSlovak