Softvér Skeagis spolupracuje s väčšinou ekonomických softvérov používaných v SR. Vstupy a výstupy je možné prenášať oboma smermi zo aj do softvéru Skeagis.

Prepojenie miezd: údaje zo satelitného monitorovacieho systému sa generujú do editovateľného výkazu práce , po verifikácii sa prenášajú do ESW vo forme mzdových podkladov s kontrolou pracovného fondu.

Prepojenie skladov: zoznam skladových kariet s informáciami o príjme, výdaji, dátume a množstve skladovej položky a ich prepojenie s ekonomickým softvérom zabezpečí kontrolu nad dodržiavaním platnej legislatívy a súlad evidencií pre krížové kontroly.

Sklad PHM: prenos údajov o tankovaní PHM z čerpacej stanice na poľnohospodárske mechanizmy a rozpúšťanie PHM z jednotlivých strojov na plodinu.

Plánovanie:

 • podklady pre finančné  plánovanie,
 • „predsezónny plán“ v rozsahu činnosti a materiál (hnojivá, osivá, POR),
 • priebežná kalkulácia počas hospodárskeho roka,
 • priebežné porovnávanie plánu voči realite,
 • údaje o ostávajúcich nákladoch.
Prepojenie s externými ekonomickými softvérmi | SKEAGIS s.r.o

Prepojenie skladov osív, hnojív, chémie, PHM

Zoznam skladových kariet s informáciami o príjme, výdaji, dátume a množstve skladovej položky a ich prepojenie s ekonomickým softvérom zabezpečí kontrolu nad dodržiavaním platnej legislatívy a súlad evidencií pre krížové kontroly.

 •  súlad evidencií – nevznikajú zbytočné podozrenia
 • presnosť- neostávajú drobné zostatky na sklade
 • detailná evidencia –  evidencia na konkrétne parcely
 • automatický zápis do knihy honov po odsúhlasení agronómom na základe údajov z SMZ
 • import činnosti do ESW ( zamestnanec, stroj, parcela, výkon , rozsah, množstvo).

Prepojenie miezd

Údaje zo satelitného monitorovacieho systému sa generujú do editovateľného výkazu práce, po verifikácii sa prenášajú do ESW vo forme mzdových podkladov s kontrolou pracovného fondu.

 • generovanie výkazov na základe satelitných monitorovacích zariadení
 • kontrola výkazov agronómom, úprava hodín
 • prenos výkazov do miezd, doplnenie dovoleniek a pod.
 • export súborov pre ekonomický softvér

Prepojenie na vnútropodnikové účtovníctvo

Prepojenie na vnútropodnikové účtovníctvo kladie odpoveď na otázku, aké sú presné výrobné náklady u konkrétnej plodiny/parcely/odrody.

 • sledovanie nákladov na jednotlivé výkony
 • sledovanie nedokončenej výroby a vývoja predpokladaného zisku (potrebný doplnkový modul TKP)
 • na parcelu/plodinu/odrodu
 • ceny vstupov importované z ESW
 • informácie pre manažéra podniku  o štruktúre nákladov
 • každý zaúčtovaný náklad či výnos nesie informáciu  o jeho pôvode
sk_SKSlovak
en_GBEnglish sk_SKSlovak