K modulu nájomné bola doplnená možnosť samostatnej a komplexnej evidencie podielnikov družstva, u ktorých je vyplácanie nájmu riešené často odlišným spôsobom, ako u bežných prenajímateľov pôdy. Samostatné okno umožňuje nastavenie stĺpcov podľa potrieb užívateľa, priradenie vlastných názvov a nastavenie vzorcov pre výpočet nájmu presne podľa potrieb konkrétneho podniku.

Modul umožňuje:

  • viesť prehľadný zoznam podielnikov s priamym prepojením na existujúce nájomné zmluvy (len v prípade, že je podielnik aj vlastníkom pôdy)
  • triedenie podielnikov do ľubovoľných kategórií (zamestnanec, dôchodca)
  • výpočet výšky vyplácaného nájmu (v peniazoch aj v naturáliách) podľa viacerých sledovaných atribútov (výška podielu, výmera prenajatej pôdy, zaradenie do určenej kategórie a pod.)
  • tlač formou flexibilných tlačových zostáv, ktoré umožňujú výber konkrétnych informácií a kombináciu zobrazených stĺpcov podľa potrieb užívateľa
  • export evidovaných údajov do Excelu pre potreby ďalšieho spracovania
Evidencia Podielnikov Druzstva | Skeagis
sk_SKSlovak
en_GBEnglish sk_SKSlovak