Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka

Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA)

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky (ÚKSÚP)

Štátna ochrana prírody

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave (VÚGK)

Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy (VÚPOP)
Spolupráca s organizáciami štátnej správy | SKEAGIS s.r.o.
sk_SKSlovak
en_GBEnglish sk_SKSlovak