Viewing posts categorised under: Aktuality

Šťastné a veselé Vianoce

by Skeagis in Aktuality

 

Blížia sa tie krásne  chvíle vianočné,

v láske, šťastí, harmónii prežite ich spoločne.

Nie sú dôležité dary, 

ale v novom roku  nech sa Vám darí,

zdravie nech slúži k spokojnosti

a dom aby ste mali plný hostí. 

 

Kolektív spoločnosti
SKEAGIS, s.r.o.

HOTLINE

bude pre Vás k dispozícii v nasledujúcich pracovných dňoch a počas vianočných sviatkovv tomto režime:

image (2)

 

do 23.12.2022 bez obmedzení

27.12.2022 – utorok – 8:00 – 12:00

29.12.2022 – štvrtok – 8:00 – 12:00

od 02.01.2023 hotline v štandardnom režime

Read more

Mobilná aplikácia Gazda

by Skeagis in Aktuality

Mobilná aplikácia Gazda

Vážení zákazníci,

máme pre Vás dostupnú mobilnú aplikáciu Gazda. Chcete mať všetky údaje vždy pri sebe, prezerať a zapisovať ich priamo na parcele alebo v maštali a vykonávať rýchle úkony bez potreby PC? V tom prípade je aplikácia Gazda určená  práve pre Vás!

 

Prečo využívať mobilnú aplikáciu Gazda ?

 •         všetky údaje vždy pri sebe
 •         prezeranie / zapisovanie údajov priamo na parcele alebo v maštali
 •         vykonanie rýchlych úkonov bez potreby otvorenia PC
 •         všetky moduly na jednom mieste
 •         najaktuálnejšie informácie / vrstvy mapy
 •         vizualizácia dát v interaktívnej mape
 •         okamžitá kontrola dát = kontrola dávok, kontrola termínov
 •         efektivita práce = bez duplicitného zapisovania
 •        nie je potreba hromadných zápisov na konci roka / mesiaca
 •         efektívnejšie plánovanie / manažment
 •         vykonané činnosti na celej parcele / na časti parcely
 •         infopanel  = aktuálny stav činností v teréne

Mobilná aplikácia Gazda je prístupná pre všetkých zákazníkov spoločností SKEAGIS, s.r.o.  a SKEAGIS HOSTING, s.r.o. bezplatne. Pre používanie aplikácie Gazda je potrebné podpísať novú licenčnú zmluvu, v rámci ktorej konsolidujeme a upravujeme zmluvné podmienky poskytovania softvéru Skeagis podľa nového cenníka, ktorý objektívne zohľadňuje zmeny v obhospodarovanej výmere, zmeny v počte používateľských licencií,  infláciu a rozsah poskytovaných služieb.

Kompletnú zmluvnú dokumentáciu si viete pripraviť a vytlačiť prostredníctvom vynovenej Zákazníckej zóny na nasledovnom odkaze.

V prípade akýchkoľvek nejasností a otázok neváhajte kontaktovať svojho obchodného zástupcu.

Read more

KONFERENCIA – Využitie IS v meniacom sa prostredí poľnohospodárskej prvovýroby

by Skeagis in Aktuality, Konferencie

KONFERENCIA - Využitie IS v meniacom sa prostredí poľnohospodárskej prvovýroby

Vážení obchodní partneri,

spoločnosť SKEAGIS, s.r.o. si Vás dovoľuje po štvorročnej prestávke spôsobenej pandemickou situáciou pozvať na konferenciu za účasti poľnohospodárskych subjekov a inštitúcií z rezortu pôdohospodárstva.

Konferencia sa bude konať v dňoch 4. – 5. októbra 2022 v priestoroch Hotela DIXON**** v Banskej Bystrici. 

Cieľom konferencie je oboznámiť účastníkov s aktuálnym stavom v rezorte, o jeho ďalšom smerovaní a pripravovaných zmenách legislatívy v najbližších rokoch, koncepcii pripravovaných zmien, ich efektívnom využití v agrosektore a implementácii v informačných systémoch Skeagis. Konferencia je určená pre vrcholový manažment poľnohospodárskych subjektov – predsedov, riaditeľov, konateľov, ekonómov.

 

V prípade Vášho záujmu stačí vyplniť krátky registračný formulár.

Tešíme sa na Vašu účasť!

Read more

WEBINÁR – Zmeny LPIS

by Skeagis in Aktuality, Semináre - webináre

Vážení zákazníci,

v rámci prípravy ku podaniu Jednotnej žiadosti o priame platby pre rok 2022 sme si pre Vás pripravili novinku, ktorá súvisí s vyhodnotením vrstvy LPIS. 

Dovolili sme si pre Vás pripraviť novú zostavu v rámci modulu Pozemky, ktorá vyhodnocuje a porovnáva plochy, ktoré ste deklarovali minulý rok s tohtoročným stavom. Ide o tabuľkový podklad k inventarizácii, respektíve sumarizácii plôch pre kampaň 2022. V zostave sú znázornené plochy, ktoré boli vyňaté z LPIS, ale aj plochy pri ktorých došlo ku prečíslovaniu. 

Spomínanú zostavu nájdete v programe Skeagis -> Modul Pozemky -> Tlačové zostavy ->  Zmeny v mojich LPIS (2021 voči 2022)

UPOZORNENIE

Je veľmi dôležité aby zákres, ktorý spravíte ku Jednotnej žiadosti o priame platby prezentoval reálne zodpovedajúci stav v teréne. Týka sa to aj prípadu osevu na svahu nad 12%. Pre potvrdenie správnosti Vášho rozhodnutia resp. akýchkoľvek nejasností nás kontaktujte na linke hot-line.

Read more

Upozornenie k príprave Jednotnej žiadosti o priame platby v roku 2022

by Skeagis in Aktuality

Vážení zákazníci, 

spoločne budeme aj tento rok pripravovať podmienky pre to, aby kampaň pre prípravu žiadosti o priame platby bola úspešne zvládnutá. Veríme, že moduly Digitálna podateľňa a Zvieratá Vám budú v procese prípravy Vašich žiadostí nápomocné.

Tento rok sa stretávame s niekoľkými zásadnejšími výzvami, na ktoré by sme Vás radi upozornili.

LPIS

Cyklická aktualizácia LPIS sa dotkla stredného Slovenska, a teda na zásadnejšie zmeny LPIS sa musia pripraviť poľnohospodári v týchto okresoch. V procese aktualizácie sa vychádzalo aj z nových orto snímok, preto je potrebné, aby ste si svoje plochy skontrolovali, vyhodnotili na nových podkladoch, dostupných aj v programe. Viacerí uvádzate, že aj plochy, ktoré sú využívané ako pasienky, boli predmetom  úpravy LPIS a nevnímate ich vyčlenenie ako správne.

V tejto súvislosti odporúčame, aby ste si plochy skontrolovali aj v teréne a ubezpečili sa, či boli odstránené aj nedopasky. Pokiaľ obzvlášť viacročný porast nedopaskov ostáva na parcelách, môže byť podnetom pre vyčlenenie takých plôch z LPIS. V prípade, že nejde o Váš prípad a vnímate vyčlenenie alebo úpravu ako neoprávnenú, máte možnosť obrátiť sa na útvar pre aktualizáciu LPIS prostredníctvom emailovej adresy akt.lpis@apa.sk. Odporúčanou prílohou je fotodokumentácia parciel, ktoré sú úpravou LPIS dotknuté.

Ak sa nerozhodnete využiť možnosť pripomienkovania úpravy LPIS a zákres nezodpovedá Vášmu skutočnému užívaniu, deklarácia umožňuje požiadať o rozšírenie LPIS. Upozorňujeme však, že rozšírenie môže mať za následok oneskorenie platieb z dôvodu administrácie tejto žiadosti. 

Úhor s produkciou v EFA

Na základe rozhodnutia MPRV SR je možné na plochách v minulosti deklarovaných ako úhor v EFA pestovať plodiny s produkciou a súčasne ich deklarovať ako úhor zaradený do EFA. Upozorňujeme, že na základe niektorých otvorených otázok nie je možné jednoznačne skontrolovať Vašu žiadosť a poskytnúť Vám odporúčania pre použitie tohto riešenia vo Vašej žiadosti. Majte toto, prosíme, na vedomí, keď si budete Vaše žiadosti pripravovať a rozhodovať sa, ako rozčleníte Vaše plochy za účelom zabezpečenia dostatočného pokrytia EFA.

Zmeny v ekologickej produkcii

Na základe novelizovanej legislatívy k ekologickej poľnohospodárskej výrobe podliehajú nové Vami obhospodarované plochy a predmety poľnohospodárskej produkcie kontrole inšpekčnou organizáciou, a to ešte pred nahlásením na ÚKSÚP. Netýka sa to prípadov prečíslovania, zlúčenia, rozdelenia LPIS, kedy nahlásenie na ÚKSÚP postačuje. Viac informácií k tejto téme nájdete na stránke ÚKSÚP.

Read more

Informácie k podávaniu Jednotnej žiadosti o priame platby v roku 2022

by Skeagis in Aktuality

Vážení zákazníci, určite ste zaregistrovali, že 19.apríla 2022 bola aplikácia GSAA na podávanie Jednotnej žiadosti o priame platby sprístupnená žiadateľom. Na podávanie jednotnej žiadosti do termínu 16.mája 2022 tak zostávajú  necelé štyri týždne. Počas tohto obdobia musí žiadateľ pripraviť, odsúhlasiť, skontrolovať a podať žiadosť, pričom musí brať na zreteľ aj  legislatívne zmeny v metodike podávania oproti minulým rokom. Tieto zmeny sú k dnešnému dňu zo strany kompetentného orgánu štátnej správy  k dispozícii, ale je predpoklad, že počas kampane sa budú podmienky dodatočne meniť a upresňovať.  Na základe týchto skutočností sme prijali niekoľko opatrení, ktoré vám pomôžu zvládnuť proces podávania  žiadosti s našou kvalifikovanou pomocou. 

K dispozícii máte tiež webináre k uvedenej oblasti a tak ako minulé roky výrazne rozširujeme telefonickú podporu. Pre poskytovanie poradenstva k modulu Digitálna podateľňa sme zriadili samostatné telefónne číslo 043/5505205. Dovoláte sa nám aj počas soboty a nedele, štátnych sviatkov. Prevádzku hotline sme upravili nasledovne:

30.4.2022 od  8:00 do 12:00
1.5.2022 od 8:00 do 12:00
7.5.2022 od 8:00 do 12:00
8.5.2022 od 8:00 do 12:00
14.5.2022 od 8:00 do 12:00
15.5.2022 od 8:00 do 12:00

Od 2.5.2022 počas pracovného týždňa sú takmer všetci zamestnanci pripravení poskytnúť vám telefonickú pomoc v čase  od 7:30 do 17:00 .

Upozorňujeme, že hotline k podávaniu žiadostí poskytujeme len pre  zákazníkov  s aktívnym modulom Digitálna podateľňa alebo Zvieratá. 

Read more

Webinár – Evidencia podpôr v module Zvieratá

by Skeagis in Aktuality, Semináre - webináre

Využite modul Podpory na prípravu príloh k Vašej žiadosti o platby a majte pod kontrolou zvieratá počas retenčného obdobia.

Modul Zvieratá – Podpory Vám zabezpečí: 

 • prehľad zvierat, ktoré máte na farme a spĺňajú podmienky pre zaradenie do žiadosti,
 • vytvorenie príloh k žiadosti pre listinné aj elektronické podanie žiadosti,
 •  kontrolu nad evidenciou zmien počas retenčného obdobia,
 •  podklady k  oznámeniam o zmene pre potreby PPA.

Webinár vysielame naživo už túto stredu 13.04.2022 o 08:30 hod.

Pripravte si podklady k žiadosti o platby v module Zvieratá. Ušetrite čas a zabezpečte si potrebné zoznamy zvierat už do niekoľkých minút!

Nemôžete  si ho pozrieť on line? Nevadí. Ako vždy ho pre Vás uložíme do archívu v programe. 

Read more

Metodické dni – Digitálna podateľňa 2022

by Skeagis in Aktuality

Dovoľte, aby sme Vás pozvali na metodické dni, zamerané na prípravu, kontrolu a podávanie žiadostí o priame podpory pre rok 2022 v module Digitálna podateľňa.

Využite možnosť zúčastniť sa metodického dňa osobne alebo online prostredníctvom platformy ZOOM. Váš predbežný záujem vyjadrite vo formulári, ktorý Vám posielame. Pomôže nám zabezpečiť plynulú organizáciu metodických dní.

Termíny, časy a miesta konania metodických dní a tiež termíny online metodických dní budú zverejnené v dostatočnom predstihu na základe vyhodnotenia formulárov o predbežnom záujme priamo v programe Skeagis.

Využitie modulu Digitálna podateľňa:

 • zjednodušenie práce pri podávaní žiadosti na priame platby
 • kontrola pripravovanej žiadosti
 • generovanie podkladov aj pre ekológiu
 • upozornenie na opatrenia, na ktoré ste mohli zabudnúť
 • automatické prečíslovanie parciel
 • príprava žiadosti aj pre malého suseda
 • predpríprava agronomickej evidencie
 • kontrola právneho vzťahu k pôde
 • prepojenie s modulom Zvieratá a kontrola zaťaženia
 • možnosť prikladania fotodokumentácie cez mobilnú aplikáciu
 • celoročné upozornenia na zmeny v GSAA
 • prehľadné zostavy deklarácií
Našim cieľom bude previesť Vás:
 
 • zakresľovaním parciel,
 • kontrolnými mechanizmami,
 • kontrolami v procese odosielania žiadosti do systému GSAA,
 • predchádzaním najčastejším chybám,
 • ďalšími vylepšeniami, ktoré sme pre Vás v rámci modulu Digitálna podateľňa pripravili.
 
Read more

Hlásenie pre ÚKSÚP – termín do 15.2.2022

by Skeagis in Aktuality

Vážení zákazníci, 

dovoľte aby sme vás informovali, že Hlásenie spotreby hnojív, objemu skladovacích kapacít hnojív a spotreby prípravkov na ochranu rastlín do aplikácie ÚKSÚP za hospodársky rok 2020/ 2021 je možné exportovať zo softvéru Skeagis.

Toto hlásenie je potrebné zaslať najneskôr do 15.2.2022.

Upozorňujeme, že je potrebné zaslať aj nulové hlásenie, teda stav, keď žiadateľ nepoužíva žiadne hnojivá, žiadne prípravky na ochranu rastlín, ani pomocné prípravky!

Hlásenie pre ÚKSÚP nájdete priamo v programe SKEAGIS. Zobrazí sa Vám kliknutím na modul Pozemky, kde vo Funkciách navolíte možnosť ÚKSÚP –  Export pre ÚKSÚP. V prípade, že modul Pozemky nemáte zakúpený a mali by ste oň záujem, kontaktujte svojho obchodného zástupcu.

V prípade pochybností o správnosti vášho postupu, alebo ak potrebujete poradiť, či je vaše hlásenie vyplnené správne, pozrite si webinár, ktorý  nájdete v archíve Skeagis – záložka Pomoc – Webináre.  V prípade ďalších otázok kontaktujte náš Hotline, prípadne svojho obchodného zástupcu.

Read more

Náš príspevok na informačnom dni pre poľnohospodárov 2021 organizovanom SPPK

by SKEAGIS, s.r.o. in Aktuality

Pozrite si našu videoprednášku z Informačného dňa pre poľnohospodárov, organizovaného SPPK dňa 20.4.2021, ktorého záznam nájdete na http://www.sppk.sk/clanok/3855, na tému Predkladanie jednotnej žiadosti na priame platby pre rok 2021 zo softvéru Skeagis, modul Digitálna podateľňa.

 

Read more
en_GBEnglish
sk_SKSlovak en_GBEnglish