GPS Záznamy | Skeagis

About Us

Firma SKEAGIS, s.r.o. bola založená v roku 2002, ponúka komplexné služby v  oblasti informačných systémov najmä pre podniky poľnohospodárskej prvovýroby. Pre potreby prvovýrobcov vyvinula agrárny geografický informačný systém Skeagis, ktorý poskytuje informácie pre operatívne riadenie poľnohospodárskej výroby, umožňuje spracovávať a využívať údaje z katastra nehnuteľností, vytvárať nájomné zmluvy, grafické a textové výstupy pre potreby agronóma a manažmentu podniku a dodržiavať legislatívu pre potreby kontrolných orgánov. Informačný systém Skeagis ponúka tri základné moduly – Kataster nehnuteľností, Nájomné a Pozemky. Jednou z hlavných výhod tohto systému je prepojenie medzi písomnou a grafickou časťou a presná lokalizácia produkčných blokov v teréne na základe práce s ortofotomapou.

More

Products

Agrarian Geographic Information System Skeagis provides information for operational management of agricultural production, enables processing and use of data on objects on the Earth's surface.

SKEAGIS offers three basic modules: Land Cadastre, Lease Contracts, Land and additional modules, including Add-on GNSS module, which uses GPS and GLONASS. The advantage of this system is the interconnection between the written and graphical parts and the exact localisation of production blocks in the field based on orthophotomap work.

More
Dlhoročné skúsenosti | Skeagis
en_GBEnglish
sk_SKSlovak en_GBEnglish