GPS Záznamy | Skeagis

O firme

Firma SKEAGIS, s.r.o. bola založená v roku 2002, ponúka komplexné služby v  oblasti informačných systémov najmä pre podniky poľnohospodárskej prvovýroby. Pre potreby prvovýrobcov vyvinula agrárny geografický informačný systém Skeagis, ktorý poskytuje informácie pre operatívne riadenie poľnohospodárskej výroby, umožňuje spracovávať a využívať údaje z katastra nehnuteľností, vytvárať nájomné zmluvy, grafické a textové výstupy pre potreby agronóma a manažmentu podniku a dodržiavať legislatívu pre potreby kontrolných orgánov. Informačný systém Skeagis ponúka tri základné moduly – Kataster nehnuteľností, Nájomné a Pozemky. Jednou z hlavných výhod tohto systému je prepojenie medzi písomnou a grafickou časťou a presná lokalizácia produkčných blokov v teréne na základe práce s ortofotomapou.

Viac

Produkty

Agrárny geografický informačný systém Skeagis poskytuje informácie pre operatívne riadenie poľnohospodárskej výroby, umožňuje spracovávať a využívať údaje o objektoch na zemskom povrchu.

Skeagis ponúka tri základné moduly: Kataster nehnuteľností, Nájomné, Pozemky a rozširujúci modul GPS. Výhodou tohto systému je prepojenie medzi písomnou a grafickou časťou a presná lokalizácia produkčných blokov v teréne na základe práce s ortofotomapou.

Viac
Dlhoročné skúsenosti | Skeagis
sk_SKSlovak
en_GBEnglish sk_SKSlovak